Колекция: Странник над море от мъгла на Каспар Давид Фридрих

Странник над море от мъгла на Каспар Давид Фридрих