Колекция: Всяко нещо на Джорджия ОКийф

Майката на американския модернизъм, О’Кийф проправя път за жените художници със своите постижения. За станалите най-популярни нейни картини на цветя, които биват възприети като нескрити метафори на женската сексуалност тя казва: “...Накарах ви да отделите време за да погледнете това, което аз виждам, и когато отделихте това време за да видите наистина моите цветя, вие ги окичихте с вашите асоциации за цветя, сякаш аз мисля и виждам, това което вие мислите и виждате. Това не е вярно.”
Цветята са само 20% от творчеството на художничката, което основно е доминирано от нейните незабравими пейзажи.

Всяко нещо на Джорджия ОКийф