Колекция: Летящи риби на Хърбърт Джеймс Дрейпър

Започнал кариерата си с митологични теми, Дрейпър се повлиява от декадентските настроения обзели Европа в края на века и началото на новия, и по точно забележимата обсесия с русалки.
За разлика от съвременниците си, които изобразяват тази тема в тъмни краски, Дрейпър оставя сенсуалността като мощна деструктивна сила във подсмисъла на картината, изследвайки на повърхността нейната еротична енергия и динамична жизненост.

Летящи риби на Хърбърт Джеймс Дрейпър