Колекция: Котки на Наталия Гончарова

Гончарова и партньорът и Михаил Ларионов експериментират с модерните тогава френски стилове преди да развият собствен нео-примитивистичен подход, вдъхновен от руското народно изкуство. В началото на 20ти век те създават комбинация от кубо-футуризъм и орфизъм - районизъм (лъчизъм).
В Котки, нарисувана скоро след това, с пресичането на векторите от цветове изобразява рефракцията на лъчите светлина. Този подход към рисуването базиран на възприятията, е базиран на научни открития за същността на зрението. 

Котки на Наталия Гончарова