Колекция: Импровизация пролом на Василий Кандински

Освен че е един от пионерите на абстракционизма, Кандински е и виден теоретик на изкуството. Позоваващ се на субективните, вътрешни наблюдения на артиста, той сравнява духовния живот на човечеството с пирамида, с артиста на върха на тази пирамида. Отговорност на артиста е да води всички напред към кулминационната точка. В декадентски периоди душата на обществото потъва до дъното на пирамидата.
Импровизация пролом е типичен за автора фигуративен реализъм, и в нея можем да различим баварска двойка, лодка и езеро.

Импровизация пролом на Василий Кандински